Özet:

 • Kişisel verilerinizi işliyor muyuz? Evet.
 • Hassas kişisel verilerinizi işliyor muyuz? Evet.
 • Paylaşıyor muyuz? Evet.
 • Yeterli güvenlik önlemlerini aldık mı? Evet.
 • Yurt dışına aktarım var mı? Sadece yabancı hastalar ile sınırlı olmak kaydı ile evet.

 

Bu aydınlatma metni 5.3.2021 tarihinde güncellenmiş olup, Kişisel Verilerin Korunması Kurumu’nun ilke kararları , Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu, VERBİS kaydımızda yer alan veriler ışığında düzenlenmiştir. Periyodik olarak güncellenen Aydınlatma Metni’nin güncel versiyonu için Lokman Hekim Esnaf Hastanesi’nin web sayfasını ziyaret etmeyi unutmayın. Departman ve işlenen verilerin haritasını görmek için Veri Envanterini inceleyin.


1- AYDINLATMA METNİNİN AMACI NEDİR?

 • KVKK 10 uncu maddesinde, kişisel verileri işlenen ilgili kişinin verilerinin işlenmesi sırasında mutlaka bilgilendirilmesini düzenlemiştir. Sizlere bu kapsamda kişisel verilerinizi neden işlediğimizi anlatmak isteriz.
 • Bu metin kişisel verilerinizi neden işlediğimizi öğrenmeniz, hatalı/eksik ya da güncel olmayan verilerinizi güncelleme imkanına sahip olmanız ve kişisel verilerin korunması ile ilgili kanunun tarafınıza tanıdığı haklarınızı kullanmanız açısından çok önemlidir. Lütfen okuyun.
 • Bu metin eski hastalarımız için de geçerlidir.
 • Anlamadığınız ya da tamamlamamızı istediğiniz konularda tarafımızla mutlaka iletişime geçin.

 

2- KİŞİSEL VERİLERİ KİM İŞLİYOR?  (Veri Sorumlusu)

Veri sorumlusu LOKMAN HEKİM ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.’dir. Veri sorumlusunun adresi Tuzla Mahallesi Sadi Pekin Caddesi, 54. Sokak No:3, 48300 Fethiye/MUĞLA ve iletişim numarası 0252 612 64 00, kep uzantılı resmi e-posta adresi lokmanhekim@hs02.kep.tr, e-posta adresi kvkk@esnafhastanesi.com veri sorumlusuna KVKK m.11’de yer alan hakları kullanmak için bu adresler kullanılacaktır.

Veri sorumlusu, VERBİS sistemine kayıtlıdır.

 

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLERİZ?

 • Tedavi süreçlerinizin başlatılması ve devamlılığının takibi,
 • Özel hastane organizasyon sürecinin yürütülmesi,
 • Konsultasyon yapılması gereken hallerde sürecin yürütülmesi,
 • Tarafınızla iletişim sürecinin yürütülmesi,
 • Gerekli tetkiklerin yapılması,
 • Bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Tıbbi teşhis ve tedavi sürecinin en iyi şekilde yürütülmesi,
 • Randevu tarih ve saatinizi ve değişiklik taleplerinizi belirlemek ve süreci yürütülmesi,
 • İlaç temini ve ilaç geçmişinizin öğrenilmesi süreçlerinizin yürütülmesi,
 • Muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi,
 • Sevk işlemlerinizin gerçekleştirilmesi,
 • Yatış ve hastaneden çıkış işlemlerinizin yürütülmesi,
 • Teletıp hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Tıpdata sistemine kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Randevu işlemlerinizde tek kullanımlık protokol numarasının ve doğrulama kodunun telefonunuza SMS ile iletilmesi,
 • Ameliyat ve tedarik süreçlerinin yürütülmesi,
 • Sağlık hizmetlerinin ve finansal işlemlerin mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerle saklanması ve arşivlenmesi,
 • PCR testinin yapılması, sonuçlarının SMS ya da hastanın seçtiği bir iletişim sistemine kod olarak gönderilmesi,
 • Yabancı hastaların nakil süreçlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin yurtdışında tanıtılması,
 • Talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Fiziki güvenliğin sağlanması,
 • Kişisel verilerin korunması kapsamında yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Faturanızın ve test sonuçlarınızın seçmiş olduğunuz iletişim adresinize gönderilmesi,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin yerine getirilmesi,
 • Geri bildirimlerin takibi ve tarafınızla iletişime geçilmesi,
 • Sigorta süreçlerinizin yürütülmesi,
 • Hasta hakları süreçlerinizin yürütülmesi,
 • Hukuki süreçlerin takibi ve yürütülmesi,
 • Talebiniz halinde kurum içi kablosuz internet kullanımınızın sağlanması,
 • Ürün ve hizmetlerimizin kullanılması,
 • İlaçlarınızın kullanımının takibi,
 • Açık rızanızın bulunması halinde reklam ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Turizm hekimliği faaliyetleri kapsamında konaklama tesislerinin taleplerinin yerine getirilmesi,
 • Konaklama tesislerinin çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında muayene ve sağlık raporları süreçlerinin yürütülmesi ve raporlamaların yapılması,
 • Ambulans hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Dalaman havaalanı bölgesinde gezici ambulans ve acil tıp hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Evde bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Hasta ilişkileri yönetim süreçlerinin takibi,
 • Hastanın ayakta ve yatarak tedavi işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Hastanın araç park işlemlerinin gerçekleştirilmesi.
 • Medula sistemine anlık kayıt işlemlerinin yürütülmesi,
 • Sağlık Bakanlığı’na ait E-Nabız sistemine anlık kayıt işlemlerinin yürütülmesi,
 • Taleplerinizin daha iyi takibi amacıyla.

 

4. AMAÇLARIMIZ KAPSAMINDA VERİLERİNİZİ NEREDEN TOPLARIZ VE HUKUKİ SEBEPLERİMİZ NELERDİR?


Aşağıda kişisel verilerinizi toplama yöntemlerimize ve işleme amaçlarımızın hukuksal nedenlerine ayrıca yer verdik. Özel nitelikli veri işleme faaliyeti ile kişisel verilerinizi işleme faaliyeti arasında hukuksal nedenler arasında Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (m.5 ve m.6) düzenlemesinde farklılık bulunmaktadır. Özel nitelikli kişisel verileriniz (sağlık verileriniz, cinsel yaşam verileriniz gibi) daha özel işleme nedenlerine dayalı olarak işlenecektir. Özel nitelikli verileriniz sadece sır saklama yükümlülüğü altında olan sağlık profesyonelleri ve altında çalışanlar tarafından 
Özel nitelikte kişisel verilerin işlenmesinde alınması gereken teknik ve idari tedbirler kapsamında işlenir.


Kişisel verileriniz çağrı merkezimiz, web sayfamızda yer alan formların doldurulması, ön büro başvurunuz, faks, e-posta, yüzyüze görüşme, sigorta kurumlarının başvurusu, anlaşmalı olduğumuz konaklama tesislerinin başvurusu, hasta yakının ya da üçüncü bir kişinin başvurusu, sevk edilen hastanenin bildirimi, uluslararası hastalar için tıbbi danışmanlar ya da aracıların bildirimi, yabancı hastanın sigorta acentesinin bildirimi gibi yöntemlerle toplanmaktadır.

İşlemeye ilişkin hukuki sebepler oldukça önemlidir. Hukuki sebepler dışında işleme faaliyetleri gerçekleşmeyeceği gibi bazı durumlarda da kişisel verilerinizin işlenmesi sadece açık rızanıza dayalı olacaktır. Vermiş olduğunuz açık rıza her durumda geri alınabileceği gibi geri aldığınız ana kadar veri işleme yasal olmaya devam edecektir.

 • Unutmayın kişisel verilerinizin işlenmesi ancak yasal işleme nedenleri dışında açık rızanıza dayalı olarak işlenir. Aydınlatma metninde işleme nedenlerine mutlaka göz atın ve tam olarak aydınlatıldığınızdan emin olun.
 • Kimlik Verileri: Ad,Soyad, Kimlik kartı taraması, Yabancılar için pasaport numarası, T.C kimlik numarası, Medeni hal, sosyal güvenlik numarası
 • İletişim Verileri: Telefon numarası, E-posta bilgisi, İletişim adresi, Lokasyon verisi
 • Finans Verileri:Fatura bilgisi, Iban ve hesap numarası, vergi numarası,
 • Müşteri İşlem Verileri:Çağrı merkezi kayıtları, randevu kayıtları, hasta yakını verisi, protokol numarası
 • Fiziksel Mekan Güvenliği Verisi:Kamera kaydı
 • Özel Nitelikli Kişisel Veri:Sağlık verileri (tıbbi teşhis, tedavi, muayene verileri, laboratuvar sonuçları, kan tahlili, sağlık raporları, PCR testleri, gebelik sonuçları, MR bilgileri, yatış ve taburcu verileri vb. tüm tıbbi veriler, cinsel yaşam verileri, genetik veriler, damar izi uygulama verileri
 • Çerez kayıtları
 • Diğer veriler: Plaka numarası
 • isim-soyisim, T.C kimlik numarası, yabancılar için pasaport numarası, adres bilgisi, e-posta, telefon numarası, doğum yeri ve tarihi, medeni hal, cinsiyet, sosyal güvenlik numarası, özel sigorta verileri, kimlik taraması, plaka numarası, protokol numarası, finansal veriler (ödeme, faturalandırma), laboratuvar sonuçları, kamera kayıtları, meslek, hasta yakını, web sayfası üzerinden alınan randevu verileri, iletişim verileri, çağrı merkezi kayıtları verileri bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerinin işlenmesinin zorunlu olması, kişinin kendi verilerini alenileştirmiş olması, ; damar izi okuması, kanunlarda açıkça öngörülme; hukuksal sebebine dayalı olarak işlenir.
 • Radyoloji departmanı, tıbbi birimler, uluslararası hasta departmanı, eczane, yazıişleri, VIP hasta departmanı, turizm departmanı, yatış ve taburcu hizmetleri birimi, laboratuvar birimi, hekimler, muhasebe birimi, medikal muhasebe, diğer departmanlar tarafından sağlık verileri (tüm tedavi verileri, radyoloji sonuçları, laboratuvar sonuçları, daha önceki tedaviye dayanan tüm sonuçlar, ilaç bilgileri, faturada yer alan sağlık verileri, sağlık raporları, gebelik bilgileri, MR sonuçları, tomografi sonuçları, ameliyathane bilgileri, hasta yatış ve taburcu verileri), (sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından); tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin planlanması ve yönetimi hukuksal nedenine dayalı olarak özel nitelikli kişisel verileri işlenmesinde yeterli teknik ve idari tedbirler ışığında işlenir.
 • Muhasebe departmanı tarafından işlenen vergi kimlik numarası, sosyal güvenlik numarası, isim, soyisim, adres verileri, T.C kimlik numarası, pasaport numarası, kredi kartı, IBAN numarası, hesap numarası gibi veriler, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması hukuksal nedenine dayalı olarak işlenir.
 • Reklam ve tanıtım departmanı tarafından görsel ve işitsel kayıtlarınız veri sorumlusunun meşru menfaati kapsamında zorunlu olması halinde işlenir. Meşru menfaat kapsamı çok sınırlı olarak değerlendirilir ve hastanın açık rızası olmaksızın görsel ve işitsel kayıtları örneğin ameliyatının ya da tedavisinin başarılı geçtiğine dair tanıtım ve reklam faaliyetleri yapılmamakta, açık rızanın geri alınması halinde de gecikme olmaksızın kaldırılacağı açık rıza metni ile taahhüt edilmektedir.
 • Açık rızanız alınmadan reklam, pazarlama ve tanıtım amaçlı (sosyal medya paylaşımları da dahil) kişisel verileriniz işlenemeyecektir, tarafınızla bu konuda iletişim kurulmayacaktır. Kurulduğu taktirde lütfen işlemenin geri alınmasını talep edin. Elektronik ileti yönetim sistemi ile ilgili alınan açık rızalar bu alanda da geçerli kabul edilemez, ayrıca açık rıza alınması gerekir.
 • Tasarımda gizlilik kuralları gereği fiziki mekanlarımızı ve veri işleme faaliyetlerimizi yeniden gözden geçirdik ve kamu kurum ve kuruluşlarının istemi ile işleme zorunluluğu olan veriler dışında veri işleme faaliyetlerimizi mümkün olduğunca minimizasyon sürecine tabi kıldık. Web sayfamızı ziyaret ettiğinizde, verilerinizin fazladan işlenmemesi için birtakım önlemler aldık. Önlemler hakkında daha fazla bilgi edinmek için bizimle iletişime geçin.

 

5. FİZİKİ GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI İÇİN KAMERA İLE İZLEME YAPILMAKTADIR.

Fiziki güvenliğin sağlanması için hastanın mahrem alanları dışında kapalı devre kamera sistemi ile gözetim faaliyeti yürütülmektedir. Kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydı ile fiziksel mekan güvenliği amacıyla max.90 gün kayıt altına alınmaktadır. Güvenlik kayıtlarına sadece IT birimi ihtiyaç olması halinde veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi hukuksal nedenine dayalı olarak sınırlı amaçlarla ulaşmaktadır.

6. WEB SAYFASI VE MOBiL UYGULAMA ERiŞiMi.

Web sayfamızı ziyaret ettiğinizde e- randevu ve iletişim sayfalarımızda ad-soyad, e-posta, telefon numarası kişisel verileriniz işlenmektedir. Bu veriler ön büro biriminin ekranlarına iletilmekte ve tarafınızla gerektiğinde iletişim kurulmaktadır. Randevu iptali talebiniz web sayfası üzerinde yer alan adımları takip etmeniz ile sonlandırılmaktadır. Mobil cihazınız ile web sayfamıza ulaşmanız halinde konum bilgilerinizin açık olması nedeniyle konum verileriniz kaydedilmektedir. Konum verilerinizi kapatmanızı öneririz.
Dizüstü bilgisayarınızdan ya da mobil cihazınızdan web sayfamızı ziyaretinizde çerez ayarlarınızı gözden geçirin ve web sayfamız üzerinden yayınladığımız çerez politikamıza göz atın.

 

7. SOSYAL MEDYA VE REKLAM / TANITIM FAALİYETLERİ NEDENİYLE İŞLEME YAPARIZ.

Biliyoruz ki bu işleme faaliyeti açık rıza vermemeniz durumunda asla gerçekleştirilmez. Fotoğraf, video gibi görsel ve işitsel kayıtlarınız açık rızanızın alınması durumunda sosyal medya hesaplarımızda işlenebilir. Sosyal medya hesaplarımızda açık rızanız durumunda görsel ve işitsel kayıtlarınızın işlenmesi risk teşkil etmektedir. Açık rızanızın geri alınması durumunda işlenen bu verilerin üçüncü taraf uygulamaları ya da diğer arama motorları tarafından isteğimiz dışında yayınlanması durumunda tamamen kaldırılmasının takibi güçleşebilir. Açık rızanızın tamamen özgür iradenize dayalı olarak verildiğinden ve aydınlatma metnini iyi okuduğunuzdan emin olun.
Ticari elektronik iletiler kapsamında gönderdiğimiz ileti onayına açık rıza vermeniz bu durumla ilgili değildir ve bu onaylar ayrı olarak kaydedilmektedir.

 

8. ÇOCUKLARIN KİŞİSEL VE ÖZEL NİTELİKTE VERİLERİNİ İŞLERİZ

16 yaşına kadar çocukların kişisel verilerini işlediğimiz ile ilgili aydınlatma metnini ebeveynleri ile de paylaşmakta ve çocukların ebeveynlerinin çocuk ile birlikte metni okuması için özen göstermekteyiz. Çocukların kişisel verilerinin işlenmesi ve gizliliği konusunda yüksek düzeyde önlem almakta ve bu süreci çocuk adına onun mahremiyetini sağlayacak şekilde birlikte yürütmekteyiz.
Çocukların kişisel verileri hiç bir şekilde sosyal medyada paylaşılmaz ve doğum fotoğrafları hastanenin tanıtım sayfasında kullanılamaz.

 

9. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ AKTARIYORUZ

Toplanan kişisel verileriniz, tedarikçilerimize, konaklama tesisi tarafından gönderilen hasta olmanız halinde konaklama tesislerine (açık rıza halinde), açık rızanızın varlığı halinde özel sigorta şirketlerine, bulut hizmetine, muhasebe programı veri tabanına, kamu kurum ve kuruluşlarına, emniyet müdürlüğüne, veri tabanına, Sağlık Bakanlığı’nın sistemlerine, ismini tarafımıza daha önce belirtmiş olduğunuz hasta yakınına, yabancı hasta verileri yabancı hastanın açık rızası olması halinde yabancı sigorta şirketine, yurtdışında bulunan hastaneye (açık rıza dahilinde) ve yargı kurumlarına aktarılır.

10. YURT DIŞINA VERİ AKTARIMINA YAKLAŞIMIMIZ

Uluslararası hasta birimi tarafından, yabancı hastalara ilişkin veriler yabancı hastanın açık rızasının olması kaydıyla, tur operatörleri, yabancı sigorta şirketleri, yabancı ülkede bulunan hastane, hastanın açık rızası olması halinde ihtilaflı olduğu karşı taraf avukatı, yabancı tahkim ve arabuluculuk kuruluşları, yargı kurumları ile paylaşılmaktadır.

11. VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZI BİLMEK İSTER MİSİNİZ?

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenmek,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini istemek,
 • Kanunda öngörülen şartlar altında kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini istemek,
 • Kişisel verilerinin eksiz ve yanlış işlenmesi, kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi gereken hallerde yapılan bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etmek.
 •  

12. BİZE BAŞVURUN

www.esnafhastanesi.com web sayfamızda bulunan başvuru formunu eksiksiz doldurarak bize başvurun. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için açık kimlik bilgileriniz ile kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamaları açık ve net bir dil ile yazılı şekilde LOKMAN HEKİM ESNAF HASTANESİ (VERİ SORUMLUSU)’nin Tuzla Mahallesi Sadi Pekin Caddesi, 54. Sokak No:3, 48300 Fethiye/MUĞLA adresine ıslak imzalı ya da kvkk@esnafhastanesi.com adresine güvenli elektronik imza (e-imza, m-imza, veri sorumlusuna daha önce belirttiği kayıtlı elektronik posta adresi) ile imzalanmış olarak göndermenizi rica ederiz. Yapmış olduğunuz başvurular salt size ait olmalıdır. Başkası adına yapılacak başvurular için başvuru yapılan kişileri temsil ettiğinize dair yasal belgelerinizin başvuru dilekçesine eklenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda yapılan başvurularda en geç 30 gün içerisinde sizlere geri dönüş yapılacaktır. Söz konusu başvurular tamamen ücretsizdir ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hallerinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilir. Tarife için www.kvkk.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Veri sorumlusuna başvuru yapılmadan Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’na yapılan şikayet başvuruları dinlenilmeyecektir. (https://esnafhastanesi.com/://sikayet.kvkk.gov.tr/ adresini ziyaret ediniz.)