GENEL CHECK-UP                                                                         

*DAHİLİYE 

Uzman Muayene

Glukoz (şeker açlık her biri)

Sedimantasyon

Hdl kolesterol

Ldl-kolesterol

Hbs ag

Anti hbs

Trigliserit

SGOT

SGPT

Tam Kan Sayımı

Kreatinin

Glutamiltranferaz-y (GGT)

LDH

C reaktif protein kalitatif

Tiroid Stimulan Hormon (TSH)

HCV

CEA

CA19-9

CA15-3

CA125

AFP

Gaitada Gizli Kan


*KARDİYOLOJİ

Uzman Muayene

Elektrokardiyogram

Doppler + Renkli Ekokardiyografi

Treadmil efor testi

*RADYOLOJİ Uzman Çekimi

Tiroid+Boyun US

Akciğer Grafisi PA

Mamografi

Meme US

Tüm Abdomen US

*Solunum Fonksiyon Testi


*Baylar için;

Üroloji Uzman Muayene

İdrar tahlili (strip ve mikroskobi)

Prostat spesifik antijen (PSA)

 

*Bayanlar için;

Kadın Doğum Uzman muayene

Estradiol (E2)

Follikül stimülan hormon (FSH)

Smear testi


VIP CHECK-UP

*Dahiliye Uzman Muayene

Glukohemoglobin

(Hemoglobin A1c)

Glukoz (şeker açlık her biri)

Sedimantasyon

HDL kolesterol

LDL-kolesterol

Hbs Ag

Anti Hbs

Trigliserit

Tam Kan Sayımı

Kreatinin

Glutamiltranferaz-y (GGT)

Alkalen fosfataz (ALP)

C Reaktif Protein Kalitatif

Tiroid Stimulan Hormon (TSH)

Ürik asit

Aspartat aminotransferaz

 (AST SGOT)

Alanin Aminotranferaz

 (ALT) (SGPT)

CEA

CA19-9

CA15-3

Ca125

AFPGaitada Gizli Kan

Vitamin D

Hb A1C

 25-Hidroksi Vitamin D3


*Kardiyoloji uzman muayene

Elektrokardiyogram

Doppler + Renkli Ekokardiyografi

Treadmil Efor Testi


Bayanlar için;

*Kadın Doğum

Uzman Muayene

Estradiol (E2)

Follikül stimülan hormon

(FSH)

Smear Testi


Baylar için;

*Üroloji Uzman Muayene

İdrar tahlili

(strip ve mikroskobi)

PSA

(Prostat spesifik antijen)

*KBB Uzman Muayene

Odiometre

Timpanometre

 

*Göz Uzman Muayene

Göz tansiyon ölçümü


*Radyoloji Uzman Çekimi

Tiroid+Boyun US

Akciğer grafisi PA

Mamografi

Meme US

Tüm Abdomen US

Beyin MR


*Genel Cerrahi Uzman Muayene

*Nöroloji Uzman Muayene