Kasık fıtığı nedir?

Karın duvar zarının zayıf olması sebebi ile oluşan yırtıktan karın içi dokuların dışarı çıkması olarak tanımlanan kasık fıtığı; karın bölgesinde en sık da kasıkta görülür. Hapşırma, öksürme , zorlanma, Ikınma gibi durumlarda gelişir ve eğer boğulmamışsa yatar pozisyonda kaybolur. 

 

Kasık fıtığının belirtileri nelerdir?

Başlıca fıtık belirtileri ağrı ve şişliktir. Karnın zayıf bir bölgesinde bağırsaklar fıtıklaşmışsa üzerine basıldığında gazın hareketi hissedilebilir. Eğer fıtık sıkışırsa yada boğulursa bulantı, kusma ve çok şiddetli ağrı ortaya çıkar. Bazı durumlarda fıtık hissedilmez ancak ıkınma ve öksürme ile ortaya çıkabilir.

 

Kasık fıtığı çeşitleri nelerdir?

Kasık fıtığı kendi içerisinde 3 çeşit olarak incelenir:

 

1) Femoral Herni: En sık kadınlarda görülür. Gebelik durumu veya zorlamaya bağlı olarak bacağa giden ana damarların olduğu bölgede oluşabilmektedir.

 

2) Direkt İnguinal Herni: Genellikle kasların zayıflaması sonucunda hem erkek hem kadınlarda görülebilir. Genel sebebi kasların zayıflaması ve vücut dayanıklılığının azalması durumudur.

 

3) İndirekt İnguinal Herni: Adında da görüldüğü gibi inguinal kanaldan direkt olarak çıkmakta olan ve genellikle en çok karşılaştığımız kasık fıtığı şeklidir. Bu fıtık türünde genelde cerrahi operasyon gerekmektedir.

 

 

Kasık fıtığı kimlerde görülür?

Kadınlarda çok daha az görülürken, erkeklerde ise kadınlara kıyasla 3-4 kat daha fazla görülebilmektedir. Günümüzde her 10 erkekten 1’inde görülmekte olan kasık fıtığı doğru tedavi planlaması veya cerrahi planlama ile çok rahat atlatılabilen bir rahatsızlıktır

 

Fıtık tanısı nasıl konulur?
Fıtığın tanısında Genel Cerrahi muayenesi önemlidir. Küçük fıtıklarda ve muayene bulgularının net olmadığı hastalarda yardımcı görüntüleme yöntemleri olan karın röntgeni, ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi ve MR kullanılır.

 

 

 

Kasık fıtığı tedavi edilmez ise hangi sağlık sorunlarına yol açar?

 

Müdahale edilmeyen Kasık fıtığında bağırsaklarda sıkışma, boğulma ve kangren gelişirse barsak kaybına yol açabilir ve çok ciddi sonuçlara sebep olabilir

 

 

Kasık fıtığı tedavi yöntemi nelerdir?

 

Fıtıkları, beklemeden tedavi etmek son derece önemli ve ameliyat olmadan tedavi etmek mümkün değildir. açık ameliyata göre kapalı ameliyat daha konforlu ve ağrısızdır. Hasta anestezinin etkisinden kurtulduktan sonra (yani ameliyattan 3-4 saat sonra) yemek yemeye başlar. Akşam ayağa kalkabilir. Hastaların çoğunluğu ertesi gün taburcu olur.

 

Kapalı Yöntem (Laparoskopik) fıtık ameliyatının avantajları nelerdir?

Açık cerrahi operasyonları ile karşılaştırıldığında laparoskopik cerrahinin pek çok fayda sağladığı görülmektedir. En önemli faydası laparoskopik cerrahi komplikasyonları ile operasyon risklerinin minimum şekilde seyretmesidir. Laparoskopik denilen kapalı ameliyatta, göbek ve altına açılan 3 adet küçük delikten girilerek yapılır ve açık ameliyata göre daha konforlu, ağrısız ve işe dönüş daha erkendir. Hatta hastalar aynı gün taburcu olup, ertesi gün işine dönebilmektedir.

 

 

Ameliyatsız kasık fıtığı tedavisi mümkün müdür?

Kasık fıtığı ilaçla veya yaşam koşullarını değiştirmekle düzelebilen bir sağlık problemi değildir. Kasık fıtığının tedavisinde tek yol, cerrahi müdahaledir.