CHECK-UP

Genel Check-up

GENEL CHECK UP İÇERİĞİ

DÂHİLİYE Uzman Muayene

Laboratuvar Tetkikleri

Glukoz (şeker açlık her biri)

Sedimantasyon

Hdl kolesterol

Ldl-kolesterol

Hbs ag

Anti hbs

Trigliserit

SGOT

SGPT

Tam Kan Sayımı

Kreatinin

Glutamiltranferaz-y (GGT)

LDH

C reaktif protein kalitatif

Tiroid Stimulan Hormon (TSH)

HCV

CEA

CA19-9

CA15-3

CA125

AFP

Gaitada Gizli Kan

 

KARDİYOLOJİ Uzman Muayene

Elektrokardiyogram

Doppler + Renkli Ekokardiyografi

Treadmil efor testi

 

RADYOLOJİ Uzman Çekimi

Tiroid+Boyun US

Akciğer Grafisi PA

Mamografi

Meme US

Tüm Abdomen US

 

Solunum Fonksiyon Testi

Baylar için;

Üroloji Uzman Muayene

İdrar tahlili (strip ve mikroskobi)

Prostat spesifik antijen (PSA)

 

Bayanlar için;

Kadın Doğum Uzman muayene

Estradiol (E2)

Follikül stimülan hormon (FSH)

Smear testi

Genel Cerrahi Uzman Muayene