CHECK-UP

Diyet Check-up

DİYET CHECK UP İÇERİĞİ

Muayeneler

Dahiliye

Kadın Doğum ve Hastalıkları

Kardiyoloji

Genel Cerrahi

Diyetisyen (1 aylık diyetisyen görüşmesi)

Laboratuvar Testleri

Hemogram

Vitamin B12

Folik Asit

VitaminD

Trigliserit

LDL Kolestrol

HDL Kolestrol

ALT SGPT

TSH

Glukoz

Kreatinin

Kalsiyum CA

Ürik asit

İnsülin direnci

Anti TPO

FSH (bayan hastalar için)

LH (bayan hastalar için)

Prolaktin(bayan hastalar için)

VIP CHECK UP İÇERİĞİ

Dahiliye Uzman Muayene

Glukohemoglobin (Hemoglobin A1c)

Glukoz (şeker açlık her biri)

Sedimantasyon

HDL kolesterol

LDL-kolesterol

Hbs Ag

Anti Hbs

Trigliserit

Tam Kan Sayımı

Kreatinin

Glutamiltranferaz-y (GGT)

Alkalen fosfataz (ALP)

C Reaktif Protein Kalitatif

Tiroid Stimulan Hormon (TSH)

Ürik asit

Aspartat aminotransferaz (AST SGOT)

Alanin Aminotranferaz (ALT) (SGPT)

CEA

CA19-9

CA15-3

Ca125

AFP

Gaitada Gizli Kan

Vitamin D

Hb A1C

 25-Hidroksi Vitamin D3

 

Kardiyoloji uzman muayene

Elektrokardiyogram

Doppler + Renkli Ekokardiyografi

Treadmil Efor Testi

KBB Uzman Muayene

Odiometre

Timpanometre

 

Göz Uzman Muayene

Göz tansiyon ölçümü

 

Radyoloji Uzman Çekimi

Tiroid+Boyun US

Akciğer grafisi PA

Mamografi

Meme US

Tüm Abdomen US

Beyin MR

Solunum Fonksiyon Testi

Bayanlar için;

Kadın Doğum Uzman Muayene

Estradiol (E2)

Follikül stimülan hormon (FSH)

Smear Testi

Baylar için;

Üroloji Uzman Muayene

İdrar tahlili

(strip ve mikroskobi)

PSA(Prostat spesifik antijen)

Genel Cerrahi Uzman Muayene

Nöroloji Uzman Muayene