CHECK-UP

VIP Check-up

VIP CHECK UP İÇERİĞİ

Dahiliye Uzman Muayene

Glukohemoglobin (Hemoglobin A1c)

Glukoz (şeker açlık her biri)

Sedimantasyon

HDL kolesterol

LDL-kolesterol

Hbs Ag

Anti Hbs

Trigliserit

Tam Kan Sayımı

Kreatinin

Glutamiltranferaz-y (GGT)

Alkalen fosfataz (ALP)

C Reaktif Protein Kalitatif

Tiroid Stimulan Hormon (TSH)

Ürik asit

Aspartat aminotransferaz (AST SGOT)

Alanin Aminotranferaz (ALT) (SGPT)

CEA

CA19-9

CA15-3

Ca125

AFP

Gaitada Gizli Kan

Vitamin D

Hb A1C

 25-Hidroksi Vitamin D3

 

Kardiyoloji uzman muayene

Elektrokardiyogram

Doppler + Renkli Ekokardiyografi

Treadmil Efor Testi

KBB Uzman Muayene

Odiometre

Timpanometre

 

Göz Uzman Muayene

Göz tansiyon ölçümü

 

Radyoloji Uzman Çekimi

Tiroid+Boyun US

Akciğer grafisi PA

Mamografi

Meme US

Tüm Abdomen US

Beyin MR

Solunum Fonksiyon Testi

Bayanlar için;

Kadın Doğum Uzman Muayene

Estradiol (E2)

Follikül stimülan hormon (FSH)

Smear Testi

Baylar için;

Üroloji Uzman Muayene

İdrar tahlili

(strip ve mikroskobi)

PSA(Prostat spesifik antijen)

Genel Cerrahi Uzman Muayene

Nöroloji Uzman Muayene