CHECK-UP

Hangi Tetkik Ne İçin Bakılır

5mg melatonin and pregnancy

melatonin pregnancy drug class

suboxone naltrexone and naloxone

is naltrexone and naloxone the same thing

prednisolon kol

prednisolon bivirkninger

CEA Tarsinoembriyonik antijen olarak adlandırılan, bağırsak, prostat, karaciğer, akciğer, mide, meme ve over (yumurtalık) gibi kanser türleri için genel tarama testidir.

CA 125 (kanser antijen 125 ) Özellikle yumurta ve over (yumurtalık) kanserlerinin tespitinde kullanılan bir antijendir.

PSA (Prostat Spesifik Antijeni) Erkeklerdeki prostat bezindeki iltihap ve ya kanser tespiti için kullanılan bir tetkikidir.

ASO Daha önceden geçirilmiş bir streptokok bakterisinden oluşan enfeksiyonu gösteren testtir. Sonucunun yüksek çıkması romatizmal hastalıklara yatkınlığı gösterebilir.

CRP (C-reaktif protein) Vücutta düşük seviyede bulunan, tanıdan daha çok, klinik şüpheleri desteklemek amacıyla kullanılan bir proteindir. Yüksek olması durumunda, vücutta bir enfeksiyon yada inflamatuvar bir hastalık olduğunu söylemek mümkündür.

RF (Romatoid Faktör) Genellikle eklemleri etkileyen ve enflamatuar bir hastalık olan romatoid artriti tanı amacıyla kullanılır.

Hepatit Bs Antijeni (HBsAg) Vücutta bulunan Hepatit B antijenini tespit amacıyla, Hepatit B hastalığının tanısında kullanılan testtir.

Hepatit Bs Antikoru (Anti-HBs) Hepatit B virüsünün yüzey antijenine karşı, vücut tarafından üretilen protein yapılı antikoru tespit amaçlı uygulanan testtir. Bu test Hepatit B ye karşı bağışıklık kazanıldığını tespit etmek için kullanılır ve aşılanma ihtiyacını belirler.

Tam Kan Tahlili, Hemogram Kan sayımı sonuçları, hematolojik ve diğer birçok sistemle alakalı tespit imkanı sağlar. Eritrositlerle (kırmızı kan hücresi) ilgili olarak genellikle Hgb(hemoglobin), Hct(hematokrit), MCV, MCH, MCHC testleri yapılır. Anemi durumlarında ise Hgb ve Hct düşük değerlerde seyrederken, MCV, MCH, MCHC tarama amaçlı kullanılmaz. Kansızlık ile ilgili ve kansızlığa sebep olabilecek kronik hastalıklar ile ilgili ön bilgi verir. Diğer kan hücreleri ise enfeksiyon, inflamatuvar ve kan hastalıklarının tespitinde kullanılır.

HDL (iyi huylu kolesterol) Karaciğer ve bağırsaklarda üretilen bir lipoproteindir, Vücutta yüksek miktarda bulunması, damar sertliği ve ateroskleroz gibi hastalıklara karşı koruma sağlar. Egzersizle değerleri yükseltilebilir.

LDL (kötü huylu kolesterol) Karaciğerde üretilen, düşük yoğunluklu, kan yoluyla kolesterolü taşıyan lipoproteinlerdir. Yüksek olması durumunda, damar tıkanıklığı, damar sertliği ve kalp rahatsızlıkları riski artar.

Trigliserid Kandaki gliserol ve 3 yağ asidinin birleşmesinden oluşan bir yapıdır. Kanda, kolesterol ile beraber yüksek miktarda bulunduğu takdirde, damar tıkanıklığı, kalp ve pankreas hastalıklarına ortam hazırlar. Bu yüzden kolesterol değerleri ile beraber kontrol edilir.

Kan şekeri testi Vücuttaki glukoz miktarının, şeker hastalığı tanısı ve vücuttaki karbonhidrat metabolizmasının analiz edilmesi için uygulanan testtir.

Ürik Asit Gut hastalığının tanı ve izlenmesinde ve kalp hastalıkları açısından risk faktörünün belirlenmesinde kullanılır.

AFP  Karaciğer hasarı ve bazı kanserlerde AFP konsantrasyonları anlamlı olarak artırabilir. Karaciğer hücreleri rejenere olurken AFP üretilirHepatitve siroz gibi kronik karaciğer hastalıklarında AFP uzun süre yüksek düzeylerde kalabilir. Bazı tümörler çok yüksek konsantrasyonlarda AFP üretebilir. Bu özellik AFP testinin bir tümör belirteci olarak kullanılmasını sağlar. Hepatoselüler karsinoma denilen bir karaciğer kanser tipine yakalanmış birçok kişide yüksek miktarlarda AFP’ye rastlanır. Ayrıca, testis ve yumurtalık kanseri olan birçok kişide de saptanır.

Tam idrar analizi İdrarda bulunan, kum, protein, albümin, ürobilinojen, ürobulin, nitrit ve keton, iltihap gibi durumları tespit eder. Böbrek ve idrar yolları hastalıklarında teşhis için kullanılan önemli bir analizdir.

AST, SGOT İlk olarak kalp ve kas hücrelerinde, sonrasında ise böbrek, karaciğer, beyin, pankreas, dalak ve akciğerde oluşan doku hasarlarını 12 saat içerisinde belirleyen testtir.

ALT, SGPT İlk olarak karaciğer ve böbrek hücresinde bulunur, sonrasında kalp sistemi ve iskelet kaslarında bulunur. Akciğer, pankreas ve dalakta en az seviyede bulunur. Genellikle hepatit ve siroz gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların etkilerini gözlemleme ve karaciğer hastalıklarının tanısında kullanılır. Bunun yanı sıra, karaciğer hücresi ölümü, kalp yetmezlikleri, şoklar, travmalar, karaciğer tümörleri, kalp krizi, gebelik zehirlenmesi gibi durumlarda seviyesi artıyor.

Gama Glutamil Transferaz (GGT) Pankreas, karaciğer ve böbreklerde bulunan bir enzimdir. En sık böbrekte bulunmasına rağmen, genellikle karaciğer hastalıklarının tanısında kullanılır. Ayrıca kolon ve göğüs kanserlerinin tanısında yol gösteriyor.

Hemoglobin A1c 3-4 aylık bir süredeki ortalama kan şekeri düzeyi hakkında bilgi verir.

TSH Tiroit hastalıklarının ve kalp hastalıkları açısından risk faktörünün belirlenmesinde kullanılır.

CA 19-9 Pankreas, kolon, kolanjiokarsinom gibi sindirim(mide ve bağırsak) sistem kanserlerinde ve adenokarsinomlarda seviyesi artan bir antijendir. Kanser markerları olarak bilinir yükseldiğinde ileri tetkik gerektiriyor.

Gaitada Gizli Kan testi Erken dönem kolon kanseri, mide kanaması ya da iç kanama gibi durumları teşhis etmek için kullanılan yöntemdir.

Total IgE Vücudun çeşitli alerjenlere karşı, soluma, temas, ve alımla ilgili bağışıklık sisteminin tepkisini gösteren yöntemdir.

Estradiol (E2) E2 hormonu yani östrojen oranı, kan ya da idrarda bulunmakta olan östrojen hormonların seviyesini belirleyen bir değer olarak bilinir. Östrojen seviyesinin azalmasıyla kemik kaybı hızlanır ve menopozal dönemde gözlenen osteoporoz ortaya çıkar.

Folikül Stimülan Hormon (FSH) FSH hormonu Hipofizden salgılanan bir hormondur. Erkekte ve dişide benzer bir protein yapısı taşır. Lütein yapıcı hormonla (LH) beraber yumurtalığın ve erbezlerinin işlevlerine katkıda bulunur. Kadınlarda yumurtalık folikülerinin olgunlaşmasını, erkekte spermalozoonların üretimini ve olgunlaşmasını yapar. FSH (folikül uyarıcı hormon) beyinden salgılanan ve yumurta gelişiminde önemli rolü olan bir hormondur. Bu test çocuk sahibi olma sorunlarınız, cinsiyet organı yetersizliği ve hipofiz tümörü düşündüren bulgularınız varsa hipofiz fonksiyonu değerlendirmek için uygulanan bir testtir. Özellikle kadınların menopoz dönemine girip girmediklerini ayırt edecek testlerden biridir.

Vitamin B12 Kırmızı kan hücre üretimi ve merkezi sinir sisteminin korunmasını sağlayan bir vitamindir. Kansızlık ve sinir hasarlarının tespitinde yardımcı olur.

Vitamin D Kalsiyum ve fosfor metabolizması ve kemik mineralizasyonuna etkili bir hormondur.

Kreatinin Böbrek fonksiyonunu ve böbrek hastalıklarının tanısında kullanılır.

CA 15-3 Meme kanseri riskini gösterir.

CA 72-4 Mide, Bağırsak ve kadın üreme organları, meme kanseri riskini gösterir.

Alkalen Fosfataz Karaciğer ve safra kesesi fonksiyonu hakkında bilgi verir.

.

Vajinal Smear (PAP Smear) ve Kültür Rahim ağzı kanserleri ve iltihaplarında erken tanı için uygulanan yöntemlerdir. 18 yaş üstü her kadının düzenli yaptırması gereken bir testtir.

Odyo+Timpanometri İşitme kaybı ve kulak ile ilgili bilgi verir.

Solunum Fonksiyon Testleri Akciğer kapasitesi ve fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır. KOAH ve astım hastalıkların tanısı ve şiddetini değerlendirmek için kullanılır.

Sigmoidoskopi veya Kolonoskopi Kalın bağırsak kanserlerinde erken tanı için uygulanan yöntemlerden biridir.

KARDİYOLOJİK İŞLEMLER

EKG Elektrokardiyografi diye adlandırılan bu yöntem ile kalp kası ve sinir iletileri incelenir. Ayrıca ritim bozuklukları ve kalp damar tıkanıklarının teşhisinde yardımcı olur.

Efor Testi ve EKG Kalp ritim düzensizliklerinin ve koroner damar yetersizliğinin ön tanısında kullanılan yöntemlerdir.

Ekokardiyografi (EKO) Kalp kası ve kapakçıklarının değerlendirilmesinde kullanılır.

 

 

 

Akciğer Grafisi Bronşit, bronşiolit v.b. gibi akciğer hastalıkları, zatürre, verem, akciğer tümörü ve yara gibi durumların teşhisine yardımcı görüntüleme yöntemidir. Kalp ve solunum sisteminin ön değerlendirmesinde kullanılır.

Mamografi ve Meme Ultrasonografisi Memede hastalık, kist ve tümörlerin teşhisinde kullanılan yöntemdir. Meme kanserinin erken tanısında kullanılır.

Tüm Batın Ultrasonu Karaciğer, safra kesesi, safra kanalı, üriner sistem, mesane, yumurtalıklar, böbrekler gibi iç organları görüntüleme ve rahatsızlık durumlarında teşhis için kullanılıyor.

Jinekolojik Ultrason Rahim ve yumurtalıklarda olan düzensizlik, kist ve tümör gibi oluşumları görüntüleme yöntemidir

Tiroid ultrasonu Boynun ön tarafında bulunan tiroid bezinin boyutlarındaki değişimi, nodül vb. oluşumları tetkik etmek amaçlı yöntemdir.

Boyun Ultrasonu Guatr incelemesine imkân tanır. Yetişkinlere, çocuklara hatta bebeklere bile rahatlıkla uygulanabilir. Çünkü radyasyon içermez, tetkik için bir ön hazırlık gerekmez ve işlem sırasında ağrı hissedilmez. Hastanın hikâyesine göre tiroid bezlerini, tükürük bezlerini, lenf nodlarını ve boyundaki ana damarları incelemek için uygulanır.

Beyin MR  Beyin sinir hastalıkları uzmanına başağrısı baş dönmesi bayılma uyuşma hafıza bulanıklığı gibi herhangi bir nedenle başvurulduğunda beyin tümörü iltihabı hastalıklar damar tıkanıklığı beyinde küçülme beyin damar anormallikleri ve multipl skleroz gibi hastalıklardan şüphe duyularak beyin mrı (kranial MR) istenmektedir.