abortion pill spain

abortion pill spain miconsoladoryyo.com

yasmin

yasmin truzannelousberg.nl

how much is an abortion pill

abortion pill

bentelan effetti collaterali

bentelan prezzo adboesten.nl

abortion pill mifepristone buy online

buy misoprostol abortion pill online

amlodipin actavis

amlodipin sandoz

otc inhaler canada

over the counter asthma inhalers canada blog.dotnetnerd.dk


MİSYONUMUZ

Lokman Hekim Özel Sağlık Hizmetleri olarak misyonumuz, Sağlık hizmetlerinde güveni, saygınlığı, hasta memnuniyetini ve dürüstlüğü temel ilke edinen; çalışanları ile bütünleşen, teşhis-tedavilerinde hasta ve yakınlarının memnuniyetini kurumun menfaatlerinin önünde tutan; hastaya çok özel olduğunu hissettiren; ulusal ve uluslararası kalitede hizmet standartlarını daima yüksek tutmaya çalışan, kalitede kararlılığını koruyan ve sürekliliğini sağlayan kuruluş olmaktır.

VİZYONUMUZ

Kurumumuzdan sağlık hizmetleri alan hastaların ve yakınlarının memnuniyetini yaratmada kararlılığını korumak ve hastaların kendilerini hastanenin her noktasında özel hissetmelerini sağlamak, bu amaç doğrultusunda hastanenin her noktasında en iyi kalite standartlarında hizmet sunmaktır.

KALİTE POLİTİKAMIZ

  • Hasta ve yakınlarının memnuniyetini sağlamak ve kararlı olmak,
  • Güvenilir, dürüst, saygılı, sağlık hizmeti vermek,
  • Hastaya ekonomik, hızlı teşhis ve hızlı tedavi hizmeti sunmak,
  • İyileştirme alanlarını tespit ederek, uygulamaya aktarmak,
  • Hizmet kalitesini daima iyileştirmeye çalışmak ve standartlarını yükseltmek,
  • Tüm uygulamalarında, tüm çalışanlarının katılımı ile sürekli ölçüm, analiz ve iyileştirme sağlayacak yaklaşımlarla çalışmasını sağlamak,
  • Bu uygulamalar sonucunda oluşturulan hastane prosedür, talimat ve süreçlere göre hizmet verilmesini sağlamak, desteklemek,
  • Mesleki ahlak ile sosyal sorumluluğunun bilincinde sağlık hizmeti sunmaktır…