fluoxetine

fluoxetine secnet.co.nz

viagra

viagra meganvaughan.co.uk

prednisolon tabletta

prednisolon tabletta by-expression.com

buy sertraline

buy sertraline online

benadryl pregnancy dosage

benadryl pregnancy congestion

can i buy abortion pill online

buy ru486 abortion pill online click

naltrexone metabolism

naltrexone metabolism saveapanda.comHipertansiyon, İskemik Kalp Hastalıkları, Aterosklerotik Koroner Arter Hastalığı, Akut Koroner Hastalığı, Anjina Pektoris, Kalp Kapak Hastalıkları, Miyokart İnfarktüsü (kalp krizi), Aort Damarı Hastalıkları, Endokart Hastalıkları, Pulmoner Yetmezliği, Pulmoner Stenoz, Kardiyomiyopati, Akut Miyokardit, Perikardiyal Efüzyon, Perikard Tamponadı, Atardamar Hastalıkları, Varisler, Wolf Parkinson White Sendromu, Kardiyak Aritmiler (ritim bozukluğu), Atriyal Miksoma gibi Kalp ve Dolaşım Sistemi hastalıklarını tedavilerini gerçekleştirir.


Geçici Kalp Pili ve Kalıcı Kalp Pili takılması ve kontrolü işlemlerinin bölgede sadece hastanemizde yapılıyor olması öne çıkan hizmetlerimizdendir.


Elektrokardiyografi (EKG): Kalpte oluşan elektriksel aktivitenin kaydedilmesidir. Kaydedilen bilgiler kalp kası ve sinirsel iletim sisteminin çalışması hakkında bilgi verir.


Efor Testi: Koroner Arter Hastalıklarının saptanmasında kullanıla efor testi sonucunda semptomlar değerlendirilir. Koşu bandının yanında yürüme zorluğu çekenler için Bisikletli Efor Testi hastanemizde mevcuttur.


Holter EKG: Ritim bozukluğu olduğu düşünülen hastalarda uygulanan bir tanı yöntemidir.


Tansiyon Holter: Yüksek tansiyon tanısının kesinleştirilmesi veya tedavisinin etkin bir şekilde düzenlenmesi için kullanılan tanı yöntemidir.


Ekokardiyografi (EKO): Kalp yetmezlikleri ve kalp kapaklarındaki bozuklukların tanısında kullanılan kalp ultrasonudur.
Hekimlerimiz

doctor-foto
Uzm.Dr.Süleyman AYSEL
Kardiyoloji Özgeçmiş Randevu
doctor-foto
Uzm.Dr.Oğuzhan TOKLU
Kardiyoloji Özgeçmiş Randevu
doctor-foto
Uzm.Dr.MAHMUT KAYARDI
Kardiyoloji Özgeçmiş Randevu