Hasta Rehberi


Hastanemizde konuk olarak kaldığınız süre içerisinde, rahat ve huzurlu olmanızı sağlamak amacıyla; Hastane Yönetimi tarafından aşağıda belirtilen düzenlemeler yapılmıştır. Refakatçilerin, hastane kurallarına uymaları rica olunur. (İhlali halinde, ilgili kişinin refakat durumu kabul edilmeyecektir.) Refakatçilerin, (hekim ve hemşire direktifleri dışında) hastaya yönelik herhangi bir uygulama yapmamaları rica olunur. Refakatçilerin, adlarına düzenlenmiş refakat kimlik kartlarını sürekli üstlerinde bulundurmaları rica olunur. Refakatçilerin, ilgili hekim ya da hemşire bilgisi dışında hastalarını hastane dışına çıkarmamaları veya yatağını değiştirmemeleri rica olunur. Refakatçilerin, hastane içerisinde tütün ya da alkollü madde kullanmamaları rica olunur. Refakatçilerin, hekim ya da hemşireye danışmadan hastaya hiçbir yiyecek ve içecek vermemeleri rica olunur. Refakatçilerin, hasta odaları ve koridorda diğer hastaları rahatsız edici hal ve hareketlerde bulunmamaları rica olunur. Refakatçi değişikliklerinde, güvenlik personeline haber verilmesi rica olunur. Refakatçilerin hastaları ile ilgili herhangi bir sorun olduğu zaman hemşireye haber vermeleri rica olunur.

– Hastanemizde konuk olarak kaldığınız süre içerisinde, rahat ve huzurlu olmanızı sağlamak amacıyla; Hastane Yönetimi tarafından aşağıda belirtilen düzenlemeler yapılmıştır.
– Ziyaret saatleri 08:00 – 22:00 saatleri arasındadır.
– Ziyaretlerinizin kendi hastanız ve diğer hastaların sağlığı ve rahatlığı açısından, mümkün olduğunca kısa tutulması rica olunur.
– Ziyaretçilerin yiyecek ve içecek getirmemesi rica olunur.
– 10 yaşından küçük çocukların vücut direnci büyüklerden daha zayıf olduğu için hasta ziyaretlerine getirilmeleri çocukların sağlığı açısından sakıncalıdır. Bu nedenle çocuk ziyaretçi getirilmemesi rica olunur.
– Enfeksiyon riski nedeniyle hasta yatağına oturulmaması rica olunur.
– Yüksek sesle konuşulmaması rica olunur.
– Hasta ziyareti kurallarına uyulmasının kontrolü; servis hemşireleri ve güvenlik görevlisi tarafından yapılır.
– Hasta mahremiyetine saygı gösterilmelidir.


YOĞUN BAKIM ZİYARETÇİ KURALLARI 


AMAÇ: Yoğun Bakım Ünitesine yönelik giriş çıkış kurallarını belirleyerek kontrolün sağlanması ve bu sayede oluşabilecek enfeksiyonların önlenmesidir.

KAPSAM: Yoğun Bakıma giren ve çıkan kişileri (hastane personeli ve ziyaretçiler) kapsar.


SORUMLULAR

Hastane Yöneticisi ve Başhekim

Yoğun Bakım Hekimi

Yoğun Bakım Hemşireleri

Yoğun Bakım Çalışanları

UYGULAMA: Öncelikle aşağıdaki rahatsızlıkları olan personel ve hasta yakını hasta ile temas etmemelidir.

Üst solunum yolu enfeksiyonları
Deri abseleri- mukokütanöz enfeksiyonlar
Herpes virüs enfeksiyonları
Gastrointestinal enfeksiyonlar
Eksüdatif cilt lezyonu

Yoğun Bakım Ünitesine giren personeller (röntgen teknisyenleri, doktorlar ve diğer sağlık

personelleri) ünitenin girişinde bulunan galoş kutusundan galoş giymelidir.

Yoğun Bakım Ünitesine girildiğinde El Hijyeni Programına uygun olarak eller yıkanır ve

kurulanır.

– Hastayla gereksiz yere temas edilmez.

– El hijyenine dikkat edilerek yoğun bakımdan çıkılır.

Yoğun Bakım Ünitelerindeki hastaların ziyareti çok özelliklidir. Siz hasta yakınları olarak uymanız gereken kurallar aşağıda belirtilmiştir:

– Birinci derece hasta yakınları öncelikli olmak üzere, hastanın kabulünde, ve günde 2 defa; sabah ve akşam 5’er dakika 1 kişinin ziyareti mümkündür. Ziyaret saatleri aşağıda belirtilmiştir. Ziyaret saatlerinde hasta yada hastalarla ilgi yapılması gereken tedavi veya girişim söz konusu ise ziyaret saati farklı bir saate ertelenebileceği gibi ziyaret iptal de edilebilir.

– Yoğun Bakım ziyaret saatleri: *SABAH: 09:00-09:30 *AKŞAM:18:00-18:30

-Ziyaret edecek hasta yakını bone, önlük, maske, galoş giyerek yoğun bakıma girebilir.

( Bu konuda size yardımcı olunulacaktır.)

-Ziyaretçinin ziyaret öncesi ve sonrası ellerini yıkaması veya el temizleme solüsyonlarıyla el temizliğini sağlaması gerekmektedir.

-Ziyaret saatleri dışında ziyaret için ısrarcı taleplerde bulunulmamalıdır. Yoğun Bakım Ekibi sizin hastalarınız için uğraşırken onların çalışma motivasyon ve konsantrasyonlarını kurallar dışı istekler ile bozmamanızı rica ederiz.

-16 yaş altındaki çocukların ziyaretleri uygun değildir.

YOĞUN BAKIM HASTA YAKINI BİLGİLENDİRME KURALLARI

-Hasta ile ilgili güvenilir, aydınlatıcı bilgi almak sizler için çok önemlidir. Onun için aile üyelerinden birinci derece hasta yakınına sözlü olarak yoğun bakım ünitesi doktoru tarafından ya da hastanızı takip eden hekim tarafından hastanın ilk kabulünde, her gün ve gerektikçe hastanızın genel durumu, tedavi süreci hakkında bilgi verilecektir.

-Hasta yakınlarının bilgilendirilmesi sabah ziyaret saatinde gerçekleştirilecektir. Hekiminiz çok yoğun olduğu durumlarda bilgi aktarım saati ertelenebilir.

-Hekim dışında diğer sağlık çalışanlarının bilgi vermesi kesinlikle yasaktır.

-Telefon aracılığı ile bilgi vermek mümkün değildir.

1- Hizmetlerden Yararlanma Hakkı


·Hastanemize başvuran her birey, dil, din, ırk veya mezhep ayrımı yapılmaksızın tüm hizmetlerden yararlanma hakkına sahiptir.

·Hastalarımız hastanemizin sunduğu tanı ve tedavi imkanları ve bu hizmetlere nasıl ulaşılacağı konusunda bilgilenme hakkına sahiptir.


2- Bilgilendirme ve Onay Hakkı

·Hastalarımız kendileri veya yasal temsilcileri kanalı ile önerilen tıbbi girişimleri ve her bir girişimin potansiyel risk veya yararlarını, önerilen girişimlerin alternatiflerini, tedavisiz kalmanın sonucunu ve gelişecek süreci içerecek şekilde sağlık durumları konusunda anlayabileceği dil ve yöntemle tam bilgi alma hakkına sahiptir.

·Hastalarımız talebini yazılı olarak bildirdikleri taktirde tüm tıbbı kayıt işlemlerinin yazılı bir kopyasını alma hakları vardır.

·Hastalarımızın bilgilendirme ve onayı tıbbı ve yasal zorunluluklar dışında, hastalığı ile ilgili ciddi yan etki riski, ölüm riski, nekahat ile ilgili problemler, başarı şansı gibi konularda bilgilendirme yapıldıktan sonra uygulanacak tedaviye karar verme hakkına sahiptir. Hastamız bu hakkı kullandığı taktide yapılacak işlemlere onay verdiğini kabul etmiş sayılır.

·Hastalarımız ağrının doğru değerlendirilmesi ve tedavisi konusunda bilgi alma hakkına sahiptir.

·Hastalarımızın ve ailelerinin organ ve diğer dokuları bağışlamayı nasıl seçecekleri konusunda bilgi alma hakları vardır.

·Hastalarımızın, hastanede yürütülen klinik araştırma ve deneylere nasıl katılabilecekleri konusunda haberdar edilme, katılmayı kabul eden hastalarımızın da nasıl korunacakları konusunda kendilerinin ve ailelerinin bilgi alma hakkı vardır.

·Hastalarımız hastane misyonu hakkında açıkça bilgi alma hakkına sahiptir.


3- Personeli Tanıma, Seçme ve Değiştirme Hakkı

·Hastalarımız kendi tedavilerinden sorumlu doktor, hemşire ve diğer sağlık personelinin kimliklerini, görev ve ünvanlarını bilme, seçme ve değiştirme hakkına sahiptir.


4- Kurulu Seçme ve Değiştirme Hakkı

·Hastalarımız tabii olduğu mevzuatın öngördüğü usul ve şartlara uyulmak kaydı ile sağlık kurum ve kuruluşunu seçme ve değiştirme hakkına sahiptir.


5- Tedaviyi Reddetme ve Durdurma Hakkı

·Kanunen zorunlu haller dışında ve doğabilecek olumsuz sonuçların sorumluluğu hastaya ait olmak üzere, hasta kendisine uygulanması planlanan veya uygulanmakta olan tedaviyi reddetme veya durdurmasını isteme hakkına sahiptir


6- Mahremiyet (Gizlilik) Hakkı

·Hastalarımızın tüm tedavi sürecinde mahremiyete uygun bir ortamda hizmet alma hakkı vardır.

·Hastanemize başvuran tüm bireylerin sağlık durumu, tıbbi durumu ve kişiye özel tüm bilgiler ölümünden sonra bile gizli kalacak biçimde korunur. Hastaya ait bu bilgiler hastanın açık izni veya mahkemenin kesin isteği üzerine açıklanabilir.


7- Saygı Görme Hakkı

·Hastalarımız her zaman ve her türlü koşulda kişisel itibarları korunarak saygılı, şefkatli ve güler yüzlü bir ortamda tetkik yaptırma ve tedavi olma hakkına sahiptir.


8- Konsültasyon (İkinci Görüş) İsteme Hakkı

·Hastalarımız tanı ve tedavileri konusunda konsültan hekim çağırma hakkına sahiptirler. Konsültan hekim tedavisini önerir ancak hastanın birinci hekimi işleme onay verir.


9- Dini Vecibeleri Yerine Getirebilme Hakkı

·Hastalarımız dini farklılık gözetilmeksizin ve tedaviye engel olmadığı sürece dini vecibelerini serbestçe yerine getirme hakkına sahiptir.


10- Güvenlik Hakkı

·Herkesin sağlık kurumunda güvenlik içinde olmayı bekleme ve bunu isteme hakkı vardır. Hastaların, ziyaretçi ve refakatçi gibi yakınlarının can ve mal güvenliklerinin korunması ve sağlanması için gerekli tedbirler hastanemizce alınır.

·Hastanemizde çocuklar, engelli bireyler ve yaşlılar (yalnız, bakıma muhtaç, refakatçisi olmayan) için uygun koruma önlemleri alınmıştır.


11- Refakatçi ve Ziyaretçi Bulundurma Hakkı

·Hastalarımız, hastanemiz tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun şekilde ziyaretçi kabul etmek ve refakatçi bulundurma hakkına sahiptir.


12- Şikayet/Görüş ve Öneri Bildirme Hakkı

·Hasta ve hasta ailesi hasta haklarının ihlali halinde hastanemizde şikayet mekanizmasının başlatılması, gözden geçirilmesi, sonuçlandırılması ve sonucundan haberdar edilmesi hakkına sahiptir.


13- Sağlık Kuruluşu Kural ve Uygulamaları

·Hastalarımız kendilerine uygulanacak hastane kural ve uygulamaları konusunda bilgi edinme hakkına sahiptir.


14- Tetkik ve Tedavi Bedelleri

·Hastalarımız tedavi öncesinde, tedavi hizmet bedellerini öğrenme ve daha sonra aldıkları hizmet karşılığında ödediği bedellerin açık ve detaylı faturasını isteme ve alma hakkına sahiptir.


HASTA SORUMLULUKLARI

1- Bilgi Verme

·Tıbbı hizmet vermekle görevli doktor ve hemşirelere sağlık durumuyla ilgili tam ve doğru bilgi vermek.


2- Önerilere Uyma

·Hastamız tedavisinden sorumlu doktor tarafından önerilen tedavi planına uymakla ve doktorun talimatları doğrultusunda ilgili sağlık personelinin bakım planının yerine getirmesini kabullenmekle de yükümlüdür.


3- Planlanan Tedaviyi Reddetme

·Hastamız doktoru tarafından planlanan tedaviyi reddetmekle doğacak sonuçlardan kendi sorumludur.


4- Sağlık Kuruluşu Kurallarına Uyma

·Hastalarımız, sağlık kuruluşumuzun kural ve uygulamalarına uymak ile sorumludur.


5- Saygı Gösterme

·Hastalarımız, sağlık kuruluşu içersinde bulunan hasta ve yakınlarını tehlikeye sokan gürültü, ziyaretçi, duman gibi rahatsızlık verici durumlarda hastanenin alacağı tedbir ve kurallara uygun davranmakla sorumludur.


6- Enfeksiyon Kontrol

·Hasta ve yakınlarımız enfeksiyon hastalıklarının yayılmaması için kendilerine önerilen tüm önlemler konusunda hassas davranmak ile sorumludur.


7- Ödeme Sorumluluğu

·Hastalarımız tetkik ve tedavi giderlerini ödemek ile sorumludur. Demirbaş ve sarf malzemelerine kasıtlı olarak zarar veren hasta ve yakınlarımızın bunu ödeme sorumluğu vardır.


8- Hasta Ziyaretçisi

·Hastalarımızın aynı anda mümkün olduğunca az ziyaretçi kabul etmesi, ziyaretçilerin yiyecek, içecek getirmemesi ,başka hastalara ait eşyaları kullanmaması, hastane ziyaret saatlerine uyması sorumluluğu vardır.

*** Bu bildiri, Sağlık Bakanlığı 23420 sayılı Hasta Hakları Yönetmeliği ile Amsterdam Bildirgesinde alınan kararlar çerçevesinde hazırlanmıştır.

Hastanemizde Hasta İlişkileri Birimi sizlerin memnuniyeti için;

Hasta ve yakınlarının hastanemizle ilgili görüşlerini alır.

Sizlerden gelen görüşler hizmet kalitemizin devamlılığını sağlamak için birim yöneticileri ile değerlendirilir.

Değerlendirme sonrasında , görüş bildirimi yapan hastamıza geri dönüş yapılır.

Hasta İlişkileri Birimi, memnuniyetinize katkı sağlar ve hastnanemizin gelişmesini destekler.

Hasta İlişkileri Birimi haricinde şikayet ya da olumsuz görüşlerinizle, tüm üst düzey yöneticilerimiz özel olarak ilgilenir.

Görüş ve Önerilerinizi Bildirmek için:

a) bilgi@esnafhastanesi.com e-posta gönderebilirsiniz.

b) Posta adresimize mektup gönderebilirsiniz.

c) Telefon ile bildirimde bulunabilirsiniz.

info-image
MODERN TIP

Daha İyi Sağlık İçin Daha İyi Teknolojiler

320000

Yıllık Üzerinde Hasta

50

Uzman Doktor

108

Hasta Odası

420

Çalışan