Hipertansiyon, İskemik Kalp Hastalıkları, Aterosklerotik Koroner Arter Hastalığı, Akut Koroner Hastalığı, Anjina Pektoris, Kalp Kapak Hastalıkları, Miyokart İnfarktüsü (kalp krizi), Aort Damarı Hastalıkları, Endokart Hastalıkları, Pulmoner Yetmezliği, Pulmoner Stenoz, Kardiyomiyopati, Akut Miyokardit, Perikardiyal Efüzyon, Perikard Tamponadı, Atardamar Hastalıkları, Varisler, Wolf Parkinson White Sendromu, Kardiyak Aritmiler (ritim bozukluğu), Atriyal Miksoma gibi Kalp ve Dolaşım Sistemi hastalıklarını tedavilerini gerçekleştirir.

Geçici Kalp Pili ve Kalıcı Kalp Pili takılması ve kontrolü işlemlerinin bölgede sadece hastanemizde yapılıyor olması öne çıkan hizmetlerimizdendir.

Elektrokardiyografi (EKG): Kalpte oluşan elektriksel aktivitenin kaydedilmesidir. Kaydedilen bilgiler kalp kası ve sinirsel iletim sisteminin çalışması hakkında bilgi verir.

Efor Testi: Koroner Arter Hastalıklarının saptanmasında kullanılan efor testi sonucunda semptomlar değerlendirilir. Koşu bandının yanında yürüme zorluğu çekenler için Bisikletli Efor Testi hastanemizde mevcuttur.

Holter EKG: Ritim bozukluğu olduğu düşünülen hastalarda uygulanan bir tanı yöntemidir.

Tansiyon Holter: Yüksek tansiyon tanısının kesinleştirilmesi veya tedavisinin etkin bir şekilde düzenlenmesi için kullanılan tanı yöntemidir.

Ekokardiyografi (EKO): Kalp yetmezlikleri ve kalp kapaklarındaki bozuklukların tanısında kullanılan kalp ultrasonudur.
Doktorlarımız

KARDİYOLOJİ
Prof.Dr. Murat Biteker Özgeçmiş Randevu
KARDİYOLOJİ
Doç.Dr. Suat Altınmakas Özgeçmiş Randevu