3. , 2. ve 1. basamak yoğun bakım hastalarına hizmet veren yoğun bakım ünitemiz, 10 yataklı olup 12 hemşire, 3 hasta bakım personeli ve 1 tıbbi sekreter ile hizmet vermektedir. Bu sayede her hasta ile yakından ilgilenilmekte ve gerekli özen gösterilmektedir.

T.C Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı sertifikasyona sahip hemşirelerimiz tarafından 24 saat yakın izlem gerçekleştirilmekte ve aralıksız hizmet verilmektedir. Acil servise gelen ve servislerde yatarken durumu kötüleşen ve yoğun bakım ihtiyacı olan hastalarımız öncelikli olmak üzere, yataklarda boşluk olması kaydıyla, 112 komuta kontrol merkezi aracılığıyla kabul edilen hastalara da hizmet verilmektedir. Genel olarak dahili, göğüs hastalıkları, nörolojik, cerrahi ve kardiyoloji yoğum bakım hastaları takip ve tedavi altına alınmaktadır.

24 saat boyunca 3.basamak olan en üst seviye bir yoğun bakım hastasının ihtiyaç duyacağı tüm tedavi, bakım ve beslenme işlemleri yapılabilmektedir. İleri düzey cihazlarla hasta takibi ve tedavisi yapılmaktadır. Gelişmiş monitör, diğer görüntüleme yöntemleri (yatak başında ultrasonografi ve ekokardiyografi), solunum yetersizliği olan hastalara ventilatör (solunum desteği cihazı), böbrek yetmezliği olan hastalara gereğinde sürekli renal replasman tedaviler (hemodiyaliz, hemodiyofiltrasyon, ultrafiltrasyon) vb. ayrıntılı ve detaylı işlemler hasta yatağında gerçekleştirilebilmektedir.

Uzun süreli yatan ve uzun süre solunum desteği ihtiyacı olan hastalara endikasyon dahilinde Trakeostomi (soluk borusunun delinmesi) işlemi, yine hasta yatağında ve mümkün olan en hasarsız ve kansız yöntem ile (perkütan dilatasyonel trakeostomi tekniği) gerçekleştirilmektedir.