“En önemli sermayemiz çalışanlarımızdır.”

Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi’nin bu denli büyümesinin ve başarının mimarı olmasının ardında insan kaynaklarına ve çalışanlarına verdiği önem yatıyor.

Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi İnsan Kaynakları hedeflerini şöyle sıralayabiliriz;

Sürekli olarak, Esnaf Hastanesi yetkinliklerine sahip, nitelikli insan kaynağı ile çalışmak,
Başlatılan yetkinlik bazlı insan kaynakları yönetim sistemini (Performans değerlendirme, potansiyel belirleme, kariyer planlama, organizasyonel yedekleme uygulamaları) tüm çalışanlar bazında yaygınlaştırmak.


Çalışanlara büyük bir ailenin bireyleri olduklarını ve değerleri olduklarını hissettirmek,

Mükemmel performansa ulaşmada çalışanların yetkinliklerini, sürekli eğitimlerle ve öğrenen kültürü yaratarak geliştirmelerine imkan sağlamak.

Nitelikli iş gücünü topluluğa kazandırmak.

Seçme ve işe almada küresel bakış açısı ve proaktif yaklaşımla geleceğe yönelik iş gücü ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemektir.


Nitelikli, başarılı, küresel bir iş gücü ve lider havuzu oluşturmak amacıyla çalışanların gelişimini yönlendirmek İnsan Kaynaklarının ana sorumluluğudur. Bu doğrultuda hastanemiz uygulamaları ve İK politikamız;

 

“İnsana saygı yaklaşımı”
İnsana saygıyı başarının ilk şartı olarak benimsemek, bu kapsama tüm çalışanlarımızın hiçbir ayrım gözetmeksizin, yetenek ve becerilerini kullanabilecekleri, geliştirebilecekleri, huzurlu bir mesleki ortam ve fiziksel çalışma koşullarını sağlamayı amaç edinmiştir

 

“Çalışanlar kendi kariyer planlarını kendileri yaparlar.”
Esnaf hastanesinde her çalışan kendi işinin lideridir. Karşılaştıkları yetkinlik ve performans değerlendirmeleri sonucunda kendi kariyer hedeflerini, yöneticileri ile birlikte kendileri tanımlar, planlar ve yönetirler. Bu işleyişle, Esnaf Hastanesi, yöneticilerini kendi içinde yetiştirir.


“Şeffaf yönetim anlayışı”
Karşılıklı güven, anlayış ve iletişim içinde yeni fikirlere zemin hazırlayarak, ortak akıl ile sorunlara çözüm bulmak. Çalışanlarımızı ilgilendiren uygulamalara ilişkin bilgilendirmeler ile çalışanların her türlü talep, öneri ve görüşlerini iletebildikleri kullanıcı dostu teknolojik sistemleri kurmak, geliştirmek.


“Adil ve güvenilir ücret yönetimi”
Başarıyı ve mükemmelliği teşvik eden, ödüllendiren, piyasa ve günün koşullarına uygun adil ve güvenilir maaş ve diğer yan haklardan oluşan ücret yönetim sistemi uygulamak.