HASTA HAKLARI BİRİMİ

Hastanemizde Hasta Hakları uygulamalarının amacı insan haysiyetine yakışır hiçbir ayrım gözetmeksizin eşit şekilde, hak ihlallerinden korunarak herkesin Hasta Hakları’ndan faydalanabilmesinde, hasta hakları uygulamalarının değerlendirilmesi, uygulanması ve denetlenmesi ile ilgili esas ve usulleri belirleyerek sağlık hizmetlerinin eşit, kaliteli ve etkin olarak sunumunu sağlamaktır.

Hastanemizde hasta haklarını korumak ve hasta ve hasta yakınlarının sorunlarına çözüm bulabilmek amacı ile Hasta Hakları Birimimiz bulunmaktadır. Birime başvurular şahsen olabildiği gibi telefon, mail ve web sitemiz öneri ve şikayet ölümünden başvurular ile değerlendirilmektedir.

Birime yapılan şahsi müracaatlarda öncelikle hasta ya da hasta yakınının sorununun çözümüne yönelik işlem gerçekleştirilir. Sorunun çözümlenmesi ya da çözümlenmemesi durumunda hasta ya da yakını yasal olarak başvuru yapmak istediğinde başvurusu yazılı olarak alınır ve Hasta Hakları Uygulamaları Genelgesi hükümleri gereğince işlem yapılır. 

Öneri teşekkür ve şikayetlerinizi, hastanemiz içerisinde bulunan Hasta Hakları Birimi, dilek-öneri kutuları aracılığıyla yada web sayfamızda iletişim bölümü içerisinde yer alan Hasta Görüş ve Öneri Formunu doldurarak bize iletebilirsiniz. 

Sağlıkla görüşmeyi temenni ederiz.

 

HASTA HAKLARI

Sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulunan fertlerin, sırf insan olmaları nedeniyle sahip bulundukları ve T.C. Anayasası, milletlerarası antlaşmalar, kanunlar ve diğer mevzuat ile teminat altına alınmış bulunan haklarını ifade eder.

 • Sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı
 • Bilgilendirme ve bilgi isteme hakkı
 • Sağlık kuruluşunu, personeli tanıma seçme ve değiştirme hakkı
 • Mahremiyete saygı gösterilmesi
 • Tıbbi gereklere uygun teşhis tedavi alma hakkı
 • Tıbbi müdahalede rızasının alınması hakkı
 • İnsani değerlere saygı gösterilmesi hakkı
 • Güvenliğin sağlanması hakkı
 • Dini vecibelerini yerine getirme hakkı
 • Ziyaretçi ve refakatçi bulundurma hakkı
 • Müracaat ve şikayet etme, dava açma hakkı

 

HASTA SORUMLULUKLARI

 1. Hastanın bir sağlık kuruluşuna başvurmadan ve başvurduktan sonraki süreçte yerine getirmesi gereken ödev ve yükümlülüklerdir.
 2. Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı ve sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymalıdır.
 3. Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmalıdır.
 4. Hasta sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek durumundadır.
 5. Hasta, sağlık kurumu malzemelerine verdiği zararları karşılamak zorundadır.
 6. Hasta, tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlayamadığı yerleri sormalıdır.
 7. Hasta, yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, gördüğü tedavileri ve tıbbi müdahaleleri, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve sağlığıyla ilgili bilgileri mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru olarak vermelidir.
 8. Hasta, başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalıdır. Randevu tarih ve saatine uymalı ve değişiklikleri ilgili yere bildirmelidir.
 9. Hasta, Sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymalıdır.
 10. Hasta, sağlık personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir.
 11. Hasta uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.
 12. Hasta, personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmaz.
 13. Hasta, haklarının ihlal edildiğini düşündüğünde veya sorun yaşadığında Hasta İletişim Birimine başvurur.
 14. Hasta Hakları konusunda esnaf@esnafhastanesi.com & bilgi@esnafhastanesi.com adreslerine başvuru yapabilirsiniz.
 15. İletişim için 02526126400 /Dahili 550’ den Hasta Hakları Birimi ile iletişim kurabilirsiniz.