Toplumda yaygın olarak görülen beyin hastalıklarında başarı için tam donanımlı bir ekip yaklaşımı ve multidisipliner tedavi anlayışı çok önemlidir. Lokman Hekim Esnaf Hastanesi olarak Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi dalında her geçen gün artan tıp teknolojisindeki yeniliklere paralel olarak gelişmekte ve teşhis ve tedavide son derece başarılı sonuçlar almaktayız.

Halk arasında pek çok kişi beyin cerrahisini beyin ameliyatı olarak düşünür. “Nöroşirürji” terimi, yani beyin cerrahisi, bundan çok daha fazlasıdır. Bazı zamanlar nöroloji ile de karıştırılan bu birim, sinir sistemi bozukluklarının tanı ve tedavisi ile ilgilenen bir disiplin olan nörolojik cerrahinin bir kısaltması olan tıbbi uzmanlık alanıdır. Nörolojik bozuklukların ve komplikasyonların teşhis ve tedavisini içeren nörotıpın kardeş disiplini olması sebebiyle de multidisipliner bir anlayışla nörologlar ve beyin cerrahları birlikte çalışabilirler.

Hastanemizin Beyin Cerrahi servisinde tüm beyin ve sinir hastalıkları beyin tümörleri tanı, tedavi ve ameliyatları, beyin kanamalarının tanı tedavi ve ameliyatları, baş, boyun ve bel ağrılarının medikal tedavileri, boyun ve bel fıtıklarının tanı- tedavi ve ameliyatları, omurga cerrahisi, periferik sinir cerrahisi minimal invaziv cerrahileri, lazer distektomi yapılabilmektedir.

Stabilizasyon Ameliyatları: Travma sonucu oluşan Vertebra Kırıkları (Omur Kırıkları), Spondilolistezis (Bel, Omur Kaymaları), Spinal Stenoz (Kanal Daralması)

Mikro Cerrahi Yöntemi: Lomber Disk Hernisi (Bel Fıtığı), Servikal Disk Hernisi (Boyun Fıtığı)

Beyin Ameliyatları: Travmaya bağlı oluşan Epidural, Subdural, İntraserebral Kanamalar,Travma olmaksızın gelişen Beyin Kanamaları (İntraserebral, Subdural)

Kafatası Otojen Kromoplast Ameliyatları

Periferik Sinir Dekompresyon: Sinir Tuzaklanmaları, Karpal Tünel, Kubital Tünel (Ulnar Sinir), Peroneal Sinir
Doktorlarımız

BEYİN CERRAHİ
Op.Dr. Ahmet Kemal Ertuna Özgeçmiş Randevu
BEYİN CERRAHİ
Op.Dr. Turgay Köse Özgeçmiş Randevu