Göğüs hastalıkları bölümümüzde alerjik akciğer hastalıkları, astım, obstrüktif akciğer hastalıkları, KOAH, Bronşektazi, Akciğer Kanseri, Pnömoni, Bronşit, Solunum Yetmezliği, Plörezi, Sarkoidoz, Pulmoner Emboli, Mesleki Akciğer Hastalıkları ve benzeri solunum sistemi hastalıklarının tanı, takip ve tedavileri yapılabilmektedir.

14 yaş üzeri hastaların ayaktan ya da yatarak tedavilerinin yanı sıra acil servise başvuran ya da diğer servislerde yatan hastalara da gerekli durumlarda konsültasyon hizmeti verilmektedir.

Bronkoskopi, Solunum Fonksiyon Testi, Reverzibilite Testi, 6 Dakika Yürüme Testi, Pulmoner Rehabilitasyon, Servis ve Yoğun Bakımda Noninvaziv Mekanik Ventilasyon, polikliniğimizde öne çıkan hizmetler arasında yer almaktadır.
Doktorlarımız

GÖĞÜS HASTALIKLARI
Uzm.Dr. Mehmet Ali Uçar Özgeçmiş Randevu